הספר תורה של הצאר ניקולאי השני


הצאר ניקולאי השני נהג לבקר את נתיניו היהודים בממלכתו ,במסגרת ביקוריו התכופים דרש וקיבל מהקהילות השונות ספרי תורה קטנים אותם החזיק באוצרותיו. כאשר הקומוניסטים עלו לשלטון נלקחו ספרי התורה ללונדון והוצאו למכירה פומבית,יהודי עשיר אחד לא יכול היה לחשוב על העובדה שספרי התורה יגיעו לידיים ערלות וקנה את כל ספרי התורה. בהמשך העלה את ספרי התורה לארץ וחילק אותם ליהודים חשובים. בין היתר הרב צבי יהודה קוק קיבל את אחד הספרים. גם הנשיא בן צבי זכה לספר תורה. היום הגיע אחד הספרים אלי להערכה ובדיקה ושוב הרגשתי מחזיק את ההסטוריה בידי.
על הקופסא מופיע סמלו של הצאר ניקולאי 2 
והתאריך המופיע על השלט:6 ליולי 1904.

Share :
Related Posts

Leave Your Comment