הספר תורה של הצאר ניקולאי השני


הצאר ניקולאי השני נהג לבקר את נתיניו היהודים בממלכתו ,במסגרת ביקוריו התכופים דרש וקיבל מהקהילות השונות ספרי תורה קטנים אותם החזיק באוצרותיו. כאשר הקומוניסטים עלו לשלטון נלקחו ספרי התורה ללונדון והוצאו למכירה פומבית,יהודי עשיר אחד לא יכול היה לחשוב על העובדה שספרי התורה יגיעו לידיים ערלות וקנה את כל ספרי התורה.

continue reading