רחוב האומן 24 ירושלים
02-6780164
ott.laad@gmail.com

תגיד שלום