כל ספר תורה חייב תיעוד

כיצד מתבצע הסימון והתיעוד מפני גניבה?

-התהליך של סימון ספר התורה מתבצע ע”י צילום עמודים שונים מספר התורה ובאמצעות תוכנה סימון מיוחדת שפותחה על ידי 2 מהנדסים בכירים מהתעשייה האווירית – מפיקים מעיין טביעת אצבע.
– טביעת האצבע נשמרת במאגר של מכון אות.
– במקרים של גניבה או צורך בהוכחות בעלות יש אפשרות להשוות את טביעת האצבע המתבקשת עם טביעת האצבע שאוחסנה במאגר המידע של מכון אות.

טופס לסימון ספר תורה

היכן מתבצע הסימון נגד גניבה?

קיימת אפשרות שנציגי מכון אות יגיעו לבית הכנסת וכמו כן הסימון יכול להתבצע במשרדי מכון אות, או באמצעות שליחת תמונות בדוא״ל.
להזמנות חייגו 026780164

במכון אות מאגר דיגיטלי מתקדם של עשרות אלפי ספרי תורה.
המאגר כולל:
– מוצאו של ספר התורה.
– זמן כתיבתו.
– סגנון הכתיבה.
– בעל ספר התורה.
– שם בית הכנסת בו הוא נמצא.
– ערכו של הספר.
– תיאור הקופסא או המעיל.