כתיבת ספרי תורה

כיצד מתבצעת הבדיקה?

הקורס המיוחד , ארוך וממושך בסופו סופר הסת”ם העובד במכון אות צריך לעמוד בסטנדרטים גבוהים מאוד.
ספר התורה החדש נכתב על עור קלף.
הספר נכתב ע”י קולמוס (נוצת תרנגול הודו או קנה סוף) הדיו הוא דיו מיוחד המורכב משרף של עץ נחושת (קנקנתום), קליפות רימונים לצורך קבלת צבע שחור מוחלט.
בספר תורה יש 304,805 אותיות. תהליך הכתיבה אורך כשנה כאשר סופר הסת”ם עובד בממוצע עד 5 שעות ביום בשל הצורך בריכוז גבוה מאוד.

ספר תורה הנכתב ע”י מומחי מכון אות, הוא ערובה לאיכות ומקצועיות
מכון אות פועל משנת תשנ”ו 1986, המכון בראשות הרב יצחק גולדשטיין נחשב למוביל בתחום כתיבת ספרי תורה.
במכון אות קיימת מחלקה בה פועלים סופרי סת”ם מיומנים ומנוסים העוסקים בכתיבת ספרי תורה חדשים.
סופר הסת”ם עובר קורס מיוחד המכשיר אותו הן מבחינת לימוד ההלכות והן מבחינה פרקטית לכתיבת ספרי תורה
ספרי תורה יש לכתוב על קלף באמצעות קולמוס. כל אות מכילה כ – 20 הלכות בצורת הכתיבה שלהן.